Felhasználási feltételek

Jogi feltételek

A Xylem és annak működési részlegei és leányvállalatai (együttesen a „Xylem”) ezt és a többi weboldalt (együttesen a „Xylem oldalak”) kizárólag tájékoztatási célokra tartják fenn és üzemeltetik.

Regisztráció az oldalakon

A Xylem weboldal egyes oldalait jelszó védheti. Az üzleti tranzakciók biztonsága és védelme érdekében kizárólag regisztrált felhasználók férhetnek hozzá a szóban forgó oldalakhoz. A Xylem fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik felhasználó esetében elutasítsa a regisztrálást. A Xylem különösen arra tartja fenn a jogot, hogy egyes, korábban szabadon elérhető oldalakat regisztrációhoz kössön. A Xylem bármikor és indoklási kötelezettség nélkül jogosult arra, hogy elutasítsa a felhasználó számára a jelszóval védett területhez a hozzáférési jogot a felhasználó blokkolásával, különösen akkor, ha felhasználó:

  • Hamis adatokat használ a regisztráláshoz
  • Megszegi ezeket a feltételeket és kondíciókat
  • Nem teljesíti a felhasználói adatok tekintetében a gondosság kötelezettséget.
  • A Xylem weboldal elérésekor vagy használatakor megszegi a vonatkozó törvényeket
  • Nem használta hosszabb ideig a Xylem weboldalt
  •  Regisztráláshoz a felhasználónak pontos információkat kell megadnia, és ha ezek az információk idővel változnak, indokolatlan késedelem nélkül frissítenie kell ezeket az információkat (a lehetséges mértékben: online módon). A felhasználónak biztosítania kell, hogy a Xylem részére megadott e-mail címe mindenkor aktuális legyen, illetve egyezzen azzal a címmel, amelyen a felhasználóval fel lehet venni a kapcsolatot.
  • Regisztráláskor a felhasználó hozzáférési kódot kap, ami felhasználói azonosítóból és jelszóból („Felhasználói adatok”) áll. Az első elérésnél a felhasználónak azonnal módosítania kell a Xylemtől kapott jelszót olyan jelszóra, amit csak a felhasználó ismer. A Felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy megtekintse vagy módosítsa adatait, vagy adott esetben visszavonja az adatfeldolgozásra vonatkozó beleegyezését.
  • A felhasználónak gondoskodnia kell róla, hogy a Felhasználói adatokat ne érhessék el harmadik felek, és a felhasználó felelős a Felhasználói adatai alatt elvégzett valamennyi tranzakcióért és egyéb tevékenységért. Az egyes online események végén a felhasználónak ki kell lépnie a jelszóval védett weboldalakról. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik felek visszaéltek a Felhasználói adataival, a felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül írásban, vagy az esettől függően e-mailben értesítenie kell a Xylemet erről. Az értesítés beérkezése után a Xylem igyekszik elutasítani az adott Felhasználói adatok alatt a jelszóval védett terület elérését. Kizárólag akkor lesz lehetséges a felhasználó számára a hozzáférés, ha a felhasználó ezt kéri a Xylemtől vagy újra regisztrál.
  • A felhasználó bármikor írásban kérheti a regisztráció törlését, amennyiben a törlés nem szegi meg szerződéses jogviszonyok megfelelő teljesítését. Ilyen esetben a Xylem eltávolítja az összes Felhasználói adatot és a felhasználó egyéb tárolt, személyesen azonosítható adatait, amint ezekre az adatokra már nincs szükség.

Információk és dokumentumok

A Xylem oldalak használatával vagy onnan dokumentumok, anyagok vagy információk (továbbiakban az „Anyagok”) letöltésével Ön elismeri, hogy a jelen értesítésben leírt jogi feltételek kötelezők Önre nézve. Amennyiben nem szeretné, hogy ezek a jogi feltételek Önre nézve kötelezők legyenek, ne használjon, és ne töltsön le semmilyen Anyagot innen vagy más Xylem oldalakról.

Nemzetközi felhasználók, választott törvény és igazságszolgáltatás

A Xylem oldalak és az azokon található Anyagok az Egyesült Amerikai Egyesült Államokban, New York államban lettek rendelkezésre bocsátva, és Ön tudomásul veszi, hogy a jogi feltételekre és a Xylem oldal használatára vonatkozó irányadó törvények alatt New York állam jogszabályai értendők, figyelmen kívül hagyva a jogszabályok ütközésének elveit. Továbbá Ön egyetért azzal, hogy a jogi feltételekből vagy a Xylem oldal használatából származó jogviták rendezésében kizárólag New York állam bíróságai illetékesek, és hogy Ön nem jogosult a világ bármely más bíróságánál vagy döntőbíróságánál igazságszoltáltatáshoz folyamodni. A Xylem nem jelenti ki, hogy a Xylem oldalakon elérhető Anyagok megfelelőek vagy használatra elérhetők az Egyesült Államokon kívüli helyeken. Tilos az Anyagokhoz olyan területekről hozzáférni, ahol az Anyagok illegálisak.

Harmadik felek oldalai

Az Ön kényelme érdekében a Xylem más felek által üzemeltetett weboldalakhoz adhat linkeket, de nem ad garanciát vagy nyilatkozatot a link alapján megadott oldalakra, és nem utal arra, hogy ezekkel az oldalakkal bármilyen kapcsolata vagy társulása van. Ha Ön ilyen, link alapján megadott oldalt látogat meg vagy használ, azt saját kockázatára teszi.

Jognyilatkozatok

A Xylem oldalakon közzétett vagy elérhető valamennyi anyagot „ahogy vannak” és „ahogy elérhetők” alapon biztosítunk mindenféle kifejezett vagy burkolt garancia nélkül, beleértve többek között a forgalmazhatóság, adott célra való alkalmasság vagy jogsértés mentessége tekintetében megadott hallgatólagos garanciákat. Néhány fennhatóság területén nem engedélyezett a burkolt jótállások kizárása, ezért a fenti kizáró nyilatkozat nem feltétlenül vonatkozik Önre.

A Xylem nem garantálja az anyagok pontosságát vagy teljességét, beleértve többek között a Xylem oldalakon megjelenő vagy közzétett tanácsok vagy megállapítások megbízhatóságát, és Ön kizárólag saját kockázatára támaszkodhat ezekre az anyagokra, tanácsokra, megállapításokra vagy információkra.

A Xylem nem vállal felelősséget az esetleges károkért, beleértve az olyan károkat, amelyek a Xylem oldal elérésekor vagy onnan bármilyen anyag letöltésekor az Ön számítógépének vagy egyéb berendezésének vírusfertőzéséből származnak.

A felelősség korlátozása

A Xylem semmilyen körülmények között nem felelős semmiféle ok miatt bekövetkező közvetlen, különleges, közvetett, járulékos károkért, büntető jellegű kártérítésért, beleértve többek között a használat kimaradását, haszon elmaradását vagy adatok elvesztését, függetlenül attól, hogy ezek szerződés megszegése, hanyagság miatt vagy szigorú felelősség alatt vagy a Xylem oldal és bármelyik Xylem oldalon elérhető anyagok, információk vagy dokumentumok használatával bármilyen módon összefüggésben keletkeztek-e.

Korlátozott engedély

Azáltal, hogy Ön elfogadja az itt foglalt jogi feltételeket, vállalja, hogy a Xylem határozott, írásos engedélye nélkül nem ad meg mély linket vagy keret linket semmilyen Xylem oldalhoz semmilyen célból; és a Xylem azzal a feltétellel ad Önnek engedélyt a megadott Anyagok megtekintésére, letöltésére és másolására, hogy (a) minden szerzői és tulajdonjogot a Xylem fenntart, (b) az Anyagokat Ön nem jeleníti meg nyilvánosan, nem teszi közzé és semmilyen módon nem módosítja, és hogy egyetlen grafikát sem használ a kísérő szövegtől elkülönítetten, és (c) az Anyagok kizárólag tájékoztatási és nem kereskedelmi vagy személyes célra használhatók.

Az Ön által megadott információk

Ne küldjön bizalmas vagy védett információkat a Xylem részére Xylem oldalon keresztül. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által így küldött információkat nem tekintjük bizalmasnak vagy védettnek, és a Xylem részére Ön korlátlan, nem visszavonható, egész világra kiterjedő, jogdíjmentes engedélyt ad az ilyen információk használatára, sokszorosítására és terjesztésére.

Változtatások

A Xylem fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa ezeket a jogi feltételeket. Bármilyen ilyen változtatás vagy módosítás közvetlenül akkor lép hatályba, amikor az adott változtatott vagy módosított jogi feltételek a Xylem oldalaira felkerülnek. Amennyiben a módosított vagy változtatott jogi feltételek közzététele megtörtént, a Xylem oldal használatával Ön elfogadja az adott módosított vagy változtatott jogi feltételeket. Időnként Ön köteles áttekinteni a Xylem oldalakon közzé tett jogi feltételeket, hogy az érvényes jogi feltételekről tájékozódjon.